Fabelachtige Zomer

Wil je meer te weten komen over Best? Ga er dan samen op uit met onze Fabelachtige Zomer flyer.
Deze is verkrijgbaar bij verschillende toeristische punten of download hem hier!
 

Boeren uit de Vleut

Boeren uit de Vleut nemen ruiters gevangen in 1634 nadat deze op rooftocht gingen.
Zou dat écht gebeurd zijn?

Feit: Bestenaren toonde toen al geen schrik aan rovende bendes en namen het recht in eigen handen en verdedigde zichzelf tegen muitende soldaten in de tachtig jarige oorlog.

Meer informatie over natuurgebied De Vleut

Eerste bewoners

De eerste bewoners die op Bests grondgebied woonden dateren uit 1700.
Nee, Bestenaren zijn toch al veel ouder?

Fabel: De eerste bewoners op Best grondgebied dateren uit 1700 v.Chr. Dit blijkt uit opgravingen in de Aarlese Heide ten zuiden van het Wilhelminakanaal.

Doe de Land van Boschwandeling

Populieren planten

De vele populieren die te vinden zijn in Best zijn geplant door klompenmakers.
Dat lijkt mij niet, toch?

Feit: populierenhout is een van de beste houtsoorten om klompen mee te maken. Begin 1700 is er al sprake van klompenhandel vanuit Best. Men begon populieren op grote schaal aan te planten om aan de behoeften van klompenhout te kunnen voldoen.

Wandel de Populierenwandeling

Klompenschool

Kinderen in Best leerde rond 1900 klompen maken op de klompenschool. 
Een klompenschool, zou dat echt bestaan hebben?

Feit: Vroeger kende Best een eigenschool waar de jeugd het vak van klompenmaker kon leren en zo het ambacht op generaties bleef doorgeven.

Bezoek het Klompenmuseum

Geneeskrachtig water

De waterput die bewaard is gebleven bij de Odulphuskerk bevat geneeskrachtig water.
Wat denk jij, feit of fabel?

Fabel: Het is de legende die zegt dat deze put geneeskrachtig water bevat. Deze put stond op de boerderij van Heilige St.Odulphus die in 775 in Best geboren is. Deze boerderij zou hebben gestaan waar nu de Odulphuskerk staat.

Bezoek de Odulphuskerk

Wandelen en fietsen