Odulphuskerk

Rond 1600 liet bisschop Sasbout Vosmeer het skelet van de heilige opgraven. Best kreeg in 1620 een vingerkootje van het opgegraven skelet als relikwie. Pastoor Willem Heerbeeck haalde deze relikwie uit Utrecht en liet een passend reliekschrijn maken: een zilveren hand.

U treft een beeld van Odulphus aan op het kerkplein (gemaakt in 1901), het sierde vroeger het (afgebroken) St. Odulphushuis. De Sint Odulphuskerk in Best is de enige Odulphuskerk in het bisdom Den Bosch. Ze is ook de enige kerk in Nederland die vlakbij de geboortegrond van een heilige ligt.

In 1972-1973 werd de kerk geheel gerestaureerd en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij die restauratie werd de elektriciteit vernieuwd, kwamen er nieuwe oude banken in het middenschip en de kruisarmen, kregen de beelden weer hun plaats en werd de kerk in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

De laa…

Rond 1600 liet bisschop Sasbout Vosmeer het skelet van de heilige opgraven. Best kreeg in 1620 een vingerkootje van het opgegraven skelet als relikwie. Pastoor Willem Heerbeeck haalde deze relikwie uit Utrecht en liet een passend reliekschrijn maken: een zilveren hand.

U treft een beeld van Odulphus aan op het kerkplein (gemaakt in 1901), het sierde vroeger het (afgebroken) St. Odulphushuis. De Sint Odulphuskerk in Best is de enige Odulphuskerk in het bisdom Den Bosch. Ze is ook de enige kerk in Nederland die vlakbij de geboortegrond van een heilige ligt.

In 1972-1973 werd de kerk geheel gerestaureerd en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij die restauratie werd de elektriciteit vernieuwd, kwamen er nieuwe oude banken in het middenschip en de kruisarmen, kregen de beelden weer hun plaats en werd de kerk in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

De laatste restauratie - kosten f.2.- miljoen - was in de jaren 1988-1991. Toen zijn onder meer de shingles op het dak vervangen door leien en is alles wat samenhangt met de "hemelwaterafvoer" vernieuwd.

Locatie