Sonse heide

De Sonse Heide in de gemeente Son en Breugel beslaat circa 300 ha en is gelegen ten westen van de kom van Son. Het gebied is gemeentelijk bezit, maar is in erfpacht gegeven aan Staatsbosbeheer, dat het beheer over dit gebied uitvoert. Het is een bosgebied met voornamelijk grove dennen en een gedeelte loofbos. In het terrein ligt een natuurreservaat van 34 ha dat bestaat uit heide, stuifzandkoppen, moeras en een vennencomplex genaamd 'Oud Meer'. Aan de zuidrand van het gebied bevindt zich een destructiebedrijf. Veel natuur ging verloren door de aanleg van de A50 (september 2003 in gebruik genomen) in het oosten van het onderzoeksgebied. In het bosbeheersplan is opgenomen, dat het gebied ten zuiden van de Bestseweg een multifunctionele doelstelling heeft. Dit betekent, dat het bos een houtproductie-, recreatie- en natuurfunctie heeft. Door de vogelwerkgroep worden er sinds 1995 roofvogels en uilen geïnventariseerd en beschermd.