De Scheeken

De populier is hier populair, zowel in bossen als rond weilanden. Door kalk in de bodem is dit het slakkenrijkste gebied van Nederland. En nergens baltsen zoveel houtsnippen als hier.

De Nieuwe Wildernis in Het Groene Woud
Waar populieren door ouderdom of windval omliggen waan je je af en toe in een oerwoud. Straks komt daar het geburl van edelherten nog bij. Dan hoeven we voor de 'Nieuwe Wildernis' ook Brabant niet meer uit.

De A2 veilig oversteken

Omdat de Scheeken het ‘scharnierpunt’ van het Groene Woud vormt, is er in 2010 een natuurbrug (‘ecoduct’) aangelegd. Ze is maar liefst 50 meter breed. Zo kunnen dieren veilig oversteken over de drukke A2. Er wordt druk gebruik van gemaakt, van grote tot kleine dieren: van ree, das en steenmarter tot hazelworm, kamsalamander en vlinders. Vinden we ze niet zelf, dan zijn het wel hun sporen. Sommige dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt.

Daarom naar de Scheeken:

  • Wandelen door populierenbos

  • Uitbundige voorjaarsflora met bosanemoon en slanke sleutelbloem

Voorzieningen:

  • Parkeerplaats Vleutstraat

  • Wandelroute in edelhertengebied (blauw, 3,8 km)

Algemeen

  • Oppervlakte: 440 hectare