De Nieuwe Heide

De Nieuwe Heide, eigendom van de gemeente Best, beslaat 277,4 ha en is gelegen ten oosten van de A2 en de bebouwde kom van Best. Het is een bosgebied met overwegend naaldhout vermengd met loofhout, dat aan het begin van de vorige eeuw op uitgestrekte woeste gronden is aangelegd (werd in 1921-1930 voor het eerst bebost). Hoofddoelstelling in de Nieuwe Heide is houtproductie met als nevendoelstelling recreatie; ten zuidwesten van de Sonseweg en ten zuiden van het Wilhelminakanaal is de hoofddoelstelling recreatie met als nevendoelstelling houtproductie. In het kleine vennengebied geldt als hoofddoelstelling natuur met als nevendoelstelling houtproductie.

Er is in 1997 gestart met een poging jonge bomen aan te planten op gedeelten van enkele brede bospaden. Verschillende verspreid over het gebied geplaatste informatiepanelen wijzen de wandelaars op veel interessante zaken binnen de natuur. In het noordelijk deel van het gebied ligt een - afgerasterd - oorlogsmuseum, incl. een horecabedrijf, én een recreatieverblijf voor de jeugd. In het gebied bevindt zich het Joe Mann Natuurtheater met een aangrenzend horecabedrijf. In die omgeving start, náást een trimbaan, maandelijks een crossloop. Om ‘ATB-wildgebruik’ te voorkomen verwezenlijkte de gemeente Best in 2000 een fraai mountainbikeparcours door de Nieuwe Heide. In het zuidwesten ligt een oefenterrein voor politiehonden én een bouwmaterialenbedrijf. Ten zuiden van het kanaal bevindt zich een drukbezochte recreatieplas. IVN Best zet zich al enkele jaren in bij het verwijderen van ongewenste zaailingen én bij plagwerkzaamheden. Ook worden er vanaf 1995 door de vogelwerkgroep roofvogels en uilen geïnventariseerd en beschermd.