Aarlesche Heide

De Aarlesche Heide is een natuurgebied ten noorden van de snelweg A58 (Eindhoven – Tilburg), ten zuiden van het Wilhelminakanaal, ten westen van Philips Healthcare en ten oosten van de DPO pijpleiding. 

De oorsprong van de Aarlesche Heide gaat terug tot de ijstijd! De Noordzee lag droog en Nederland bestond uit een poolwoestijn (ijskoud en het was kaal, onbegroeid zand).

Door de harde wind werd het zand van de Noordzee en de rivieren over het land geblazen en zodoende ontstond er een dikke laag van zand (dekzand). Als je naar het bodemprofiel kijkt van de Aarlesche Heide, kom je deze laag tegen. Het dekzand ontstaan tijdens de ijstijd, wordt de ‘formatie van Boxtel’ genoemd. Ga je dieper de grond in dan kom je allerlei lagen tegen. Meer informatie over de Aarlesche Heide kan hier vinden.