Boerderij de Armenhoef

Uit bouwhistorisch onderzoek in 2009 is gebleken dat het houtskelet van de stal in 1263 werd opgetrokken. Het boerenhuis dateert uit een latere periode en is op z’n vroegst in 1640, maar vermoedelijk in 1680 gebouwd. In deze oudste boerderij van West-Europa bestaan nog bovengrondse delen. De naam heeft te maken met de vroegere functie: de opbrengsten van de boerderij kwamen ten goede aan de armenzorg.

De boerderij was tot 2013 alleen beschermd als gemeentelijk monument. Aan de dringend noodzakelijke restauratie heeft, behalve gemeente en provincie, bij wijze van uitzondering ook de rijksoverheid bijgedragen. In 2013 is het pand ingeschreven als rijksmonument. Hierbij werd afgeweken van het beleid om geen gebouwen die dateren uit de periode van voor 1940 nieuw op te nemen in het register van rijksmonumenten.
De gemeentelijke aan…

Uit bouwhistorisch onderzoek in 2009 is gebleken dat het houtskelet van de stal in 1263 werd opgetrokken. Het boerenhuis dateert uit een latere periode en is op z’n vroegst in 1640, maar vermoedelijk in 1680 gebouwd. In deze oudste boerderij van West-Europa bestaan nog bovengrondse delen. De naam heeft te maken met de vroegere functie: de opbrengsten van de boerderij kwamen ten goede aan de armenzorg.

De boerderij was tot 2013 alleen beschermd als gemeentelijk monument. Aan de dringend noodzakelijke restauratie heeft, behalve gemeente en provincie, bij wijze van uitzondering ook de rijksoverheid bijgedragen. In 2013 is het pand ingeschreven als rijksmonument. Hierbij werd afgeweken van het beleid om geen gebouwen die dateren uit de periode van voor 1940 nieuw op te nemen in het register van rijksmonumenten.
De gemeentelijke aanwijzing als monument was vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en landschappelijke waarde. Elementen als ouderdom en gaafheid van de boerderij en de voormalige functie ten behoeve van de armenzorg speelden daarbij een rol. Voor de rijksoverheid zijn de ouderdom van de boerderij en aanwezige zeldzame bouwkenmerken, zoals het schuuroverstek boven de noordgevel, bepalend geweest voor de toelating tot de erkenningsprocedure als rijksmonument. De directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed typeerde deze boerderij als “een onmisbaar puzzelstuk in de kennis van ons verleden”.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Armenhoef

Contact

De Armenhoef
Oirschotseweg 117
5684 NH Best
Plan je route

Locatie